Polityka prywatności

§ 1 [Administrator] 
 1. Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników Serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Klik-24 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy: ul. Miernicza 21/8, 50-435 Wrocław, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000847322, NIP: 8992881509, REGON: 386365538.; adres e-mail: info@finonet.pl, tel: +48 71 66 11 460. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: iod@finonet.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. 
 4. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz do ochrony ich prywatności. 
 5. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady przetwarzania i udostępniania danych i informacji o Użytkownikach Serwisu.  

 

§ 2 [Zakres przetwarzania danych] 
 1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług.  
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji określonej kategorii świadczonych usług.  
 3. Administrator gromadzi dane o nr IP komputera dla celów statystycznych.  

 

§ 3 [Pliki Cookie] 
 1. Korzystanie z Serwisu administratora powoduje zapisanie i przechowywanie przez Użytkownika, który z niego korzysta, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Dzięki tym plikom Administrator może określić, czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis, albo jego elementy.  
 2. Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.  
 3. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.  
 4. Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.  
 5. Pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików coockies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.  
 
§ 4 [Zabezpieczenie danych osobowych] 
 1. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 2. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.  
 3. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 4. Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są przetwarzane dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora. 

 

§ 5 [Udostępnienie danych] 
 1. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom.  
 2. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa i w ich zakresie.  
 3. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika.  
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania na adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Administratora materiałów reklamowych. 

 

§ 6 [Prawa osób, których dane są przetwarzane] 
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych. 
 2. Administrator może udostępnić po zalogowaniu stronę internetową, za pomocą której Użytkownik może przeglądać swoje dane, uaktualnić je lub usunąć.  
 3. Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach.  
 4. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie stanowią danych osobowych Użytkownika.  

 

§ 7 [Zmiana polityki] 

Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.